ระบบรับส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561
      สพป.สกลนคร เขต 1
      ดูแลระบบโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการ
 
ชื่อผู้ใช้ >>
รหัสผ่าน >>

ดูสถิติสถิติการรับ - ส่งเอกสาร ของระบบ E-Filing